• Trafik kısıtlamaları ve dönüşümlü plakalar: Kent merkezlerinde veya tek çift numaralı plakaların trafiğe kısıtlaması durumunda, gazlı bir araba ile dolaşmak mümkün müdür?

  Evet, genel olarak doğrudur. Bununla birlikte, trafik kısıtlaması veya alternatif plakalar durumunda, sınırlamaları belirleyen yönetmeliğin içeriğini doğrulamak gereklidir.

  Bu önlemlerin alındığı neredeyse tüm şehirlerde, LPG veya CNG ile çalışan otomobiller ekolojik otomobiller olarak tanımlanmaktadır ve serbestçe hareket etme imkânından yararlanmaktadır.

 • Araç emisyonu seviyesini düzenleyen özel düzenlemeler var mı?

  Evet, Avrupa'da ki yasa referansı  70/220/EEC Direktifi'dir (daha sonra direktif, 2003/76/EC ile  tadil edilmiş ve güncellenmiştir). Bu Direktife göre, yayılan egzoz emisyonlarından sadece bazıları kısıtlamalara tabidir (km başına gram cinsinden maksimum emisyon seviyeleri belirlenmiştir).

  "Tanımlanmış" kirleticiler şunlardır: karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx), yanmamış hidrokarbonlar (HC) ve partikül madde (PM).

  Karbondioksit (CO2) "izlenir" ancak "sınırlanmamıştır" (emisyon seviyesi kayıt belgesi üzerinde ölçülmeli ve rapor edilmelidir, ancak kısıtlayıcı bir limit belirlenmemiştir).

 • Motorlar tarafından yayılan ve sağlık için zararlı başlıca kirleticiler nelerdir?

  Motorlar tarafından yayılan kirleticiler, kullanılan motor tipine ve kullanılan yakıta bağlı olarak farklı niteliktedir. Bunların başlıcaları karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx), yanmamış hidrokarbonlar (HC), partiküler madde (PM10), karbondioksit (CO2), benzen (C6H6), aldehitler formaldehit (HCHO), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), kükürt dioksit (SO2) ve sülfür trioksit (SO3) gibi çeşitli sülfür bileşikleridir.

 • Doğal gazla çalışan bir araç, benzinle çalışan bir araca nazaran daha az kirlilik yarattığı doğru mu?

  Evet, doğrudur. Doğal gazla ile, karbon dioksit (CO2) emisyonları yaklaşık %20 oranında azalırken, karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx) ve yanmamış hidrokarbonlar (HC) emisyonları araç türüne, kurulu sisteme ve yakıta bağlı olarak büyük ölçüde değişmeden kalır. Doğal gazlı araçlar, şehir merkezlerinde atmosferik kirliliğin başlıca nedenlerinden biri olarak bilinen PM 10 üretmezler.

  Doğal gaz kullanımı, kanunların henüz herhangi bir sınır koymadığı egzoz gazlarının bileşenlerini önemli ölçüde azaltır. örneğin (SO2), benzen (C6H6), formaldehit (HCHO) ve PAH (polisiklik aromatik hidrokarbonlar), "yasal düzenlemesi olmayan" yüksek derecede agresif kanserojen maddelerdir. Benzin veya dizel yerine Doğal gaz kullanmak, "yaz sisi (smog)", fotokimyasal dumana neden olan ozon (O3) üretim potansiyelini de düşürür.

 • LPG ile çalışan araçlar benzinli olanlara göre daha az kirletir doğru mu?

  Evet, doğrudur. LPG ile, karbon dioksit (CO2) emisyonları yaklaşık %10 oranında azalırken, karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx) ve yanmamış hidrokarbonlar (HC) emisyonları araç türüne, kurulu sisteme ve yakıta bağlı olarak büyük ölçüde değişmeden kalır. LPG yakıtlı araçlar, şehir merkezlerinde atmosferik kirliliğin başlıca nedenlerinden biri olarak bilinen PM 10 üretmezler.

  LPG yakıtları, kanunun henüz herhangi bir sınır koymadığı egzoz gazlarının bileşenlerini önemli ölçüde azaltır. örneğin (SO2), benzen (C6H6), formaldehit (HCHO) ve PAH (polisiklik aromatik hidrokarbonlar), "yasal düzenlemesi olmayan" yüksek derecede agresif kanserojen maddelerdir. Benzin veya dizel yerine LPG kullanmak, "yaz sisi (smog)", fotokimyasal dumana neden olan ozon (O3) üretim potansiyelini de düşürür.

 • Doğal Gaz Nedir?

  Doğalgaz (CH4) tüm yakıtların en ekolojik olanıdır ve doğada en bol bulunandır. Bir arıtma süreci ile elde edilmez,  ekolojik kaynağından çıktığı gibi kullanıma hazırdır.

  Doğalgaz, hiçbir safsızlık, kükürt, kurşun bileşikleri veya aromatik hidrokarbon içermez, bu nedenle çok düşük seviyede kirletici emisyonlar üretir; hiçbir koku, partikül madde veya yanma artıkları içermez.

  Doğalgaz kimyasal bileşimi sayesinde, diğer yakıtlara kıyasla çok daha az CO2 üretir ve atmosferdeki ozon oluşumunu azaltır.

  Doğalgazın içsel özellikleri, insan sağlığına zararlı katkı maddeleri eklenmesini gerektirmeden araçlarda kullanımı için uygun olmasını sağlar. Ayrıca diğer yakıtlardan (doğalgaz = 11.600 kcal/kg; benzin = 10.300 kcal/kg; dizel = 10.200 kcal/kg) daha fazla enerji içerir.

  Bir başka önemli fayda, Doğalgazın diğer yakıtlara kıyasla taşınması daha kolay ve daha ekonomik olmasıdır, çünkü bir gaz boru hattı kurma maliyetinden sonra taşımak çok ucuzdur. Doğal gazın, diğer yakıtların aksine, kirletici emisyon üreten ve trafik tıkanıklığına katkıda bulunan tanker kamyonlarda taşınması gerekmez ve bu nedenle, ağır araç trafiğiyle kaza riskini ve kirliliği azaltmaya yardımcı olur.

  Doğal Gaz boru hattı ağı yeraltındadır, bu nedenle geçtiği yerlerde görüntü kirliliği oluşmaz.

 • LPG Nedir

  LPG Sıvı Petrol Gazı anlamına gelir. Ham petrol arıtımının bir yan ürünüdür. LPG, atmosfer basıncında ve normal ortam sıcaklıklarında bir gazdır, basınç uygulandığında ve/veya sıcaklık düştüğünde sıvılaşabilir.

  Araçlarda kullanılan LPG, güç, çok yönlülük ve motorun çalışması açısından araç performansına yardımcı olan kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip bir propan ve bütan gazı karışımıdır.

  Yanmadan ötürü emisyonları içersinde, karbon ve azot oksitler benzin ve dizel emisyonlarondan düşük, aromatik hidrokarbonlar, kükürt dioksit ve partiküler madde ise bulunmamaktadır.

  LPG'nin enerji içeriği 10.000 kcal/kg, benzinin enerjisi ise 10.300 kcal/kg'dır.

 
Sonuçlara Dayalı

 
Ekonomik ve Çevre Dostu

 
Kanıtlanmış Teknoloji

 
Müşteri Memnuniyeti